Werkzeugloser Verschluss 5.25" AK-CA-01

Werkzeuglose Tasche 3.5" AK-CA-02

Schraubenset PC AK-CA-03

Blindplatte DVD 5.25" AK-CA-04

Blindplatte DVD 5.25“ mit Klappe AK-CA-05

Kabel HDD IDE 133Mbps 30cm AK-CA-06

Adapter PCI Express 6-pin M/ 8-pin F AK-CA-07

Verlängerungskabel 8-Pin EPS AK-CA-08

Verlängerungskabel P1 24-Pin 30cm AK-CA-09

Energieversorgungskabel P4 4-pin M/P8 8-pin F AK-CA-10